Za pristop k pay365 izpolnite Pristopnico oziroma Soglasje za direktno obremenitev (trajnik) preko spleta in nam podpisano pošljite na info@pay365.si ali na naslov Mobi lab d.o.o., p.p. 11, 1000 Ljubljana. Priložite kopijo bančne kartice ter veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje, izdano po 13. 7. 2009).

Izpolnite pristopnico

Pristopnico dobite in oddate tudi:

  • preko NLB Klika (pod Naročili izberete SEPA direktne obremenitve in pod nazivom prejemnika Mobi lab d.o.o.)
  • v vseh NLB poslovalnicah (tudi, če ste komitent druge banke).

S seboj imejte veljaven osebni dokument in bančno kartico.