Za pristop k pay365 izpolnite Pristopnico oziroma Soglasje za direktno obremenitev (trajnik) preko spleta in nam podpisano pošljite na info@pay365.si ali na naslov Mobi lab d.o.o., p.p. 4805, 1210 Ljubljana-Šentvid. Priložite kopijo bančne kartice ter veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje, izdano po 13. 7. 2009).

Izpolnite pristopnico

Pristopnico dobite in oddate tudi:

  • preko NLB Klika (pod Naročili izberete SEPA direktne obremenitve in pod nazivom prejemnika Mobi lab d.o.o.)
  • v vseh NLB poslovalnicah (tudi, če ste komitent druge banke).

S seboj imejte veljaven osebni dokument in bančno kartico.