Registracija

Registrirajte se v Moj pay365, s katerim še enostavneje upravljate s pay365. Moj pay365 med drugim omogoča pregled opravljenih storitev, bremenitev bančnega računa, urejanje nastavitev, dodajanje številk za polnjenje in spreminjanje mesečnega limita porabe.