Cenik

Pay365 je za uporabnike brezplačna storitev. Uporabnik krije stroške bančne provizije, katere mu po ceniku obračuna banka.

Vsak izdan opomin se zaračuna po ceniku:

SMS opomin brezplačno
pisni opomin (po treh neuspelih poskusih direktne bremenitve) 2,50 EUR

Cenik velja od 1. 11. 2015.

Kako si olajšam uporabo storitve?

Prijavite se v portal Moj pay365. Moj pay365 vam omogoča pregled plačil, stanje limita številk za polnjenje, dodajanje novih številk, dodajanje vzdevkov številkam za polnjenje, spreminjanje limita ...

Moj pay365