Periodična polnitev

Periodična polnitev mobilnega računa omogoča samodejne polnitve v zneskih 5, 10 ali 20 EUR:

 • na izbrani dan v mesecu ali
 • na določeno število dni.

Vklop periodične polnitve na izbrani dan v mesecu

Plačnik lahko vklopi storitev sebi in drugim uporabnikom, ki jih je navedel na Pristopnici, medtem ko uporabnik lahko storitev vklopi le sebi in le do višine mesečnega limita porabe, ki ga odobri plačnik:

 • preko SMS sporočila sebi
  Pošljite SMS z vsebino MESECNO znesek na številko 3388 (na primer MESECNO 10 na 3388)
 • preko SMS sporočila drugemu uporabniku
  Pošljite SMS z vsebino MESECNO znesek mobilna številka ali vzdevek na številko 3388 (na primer MESECNO 5 051800800 ali MESECNO 10 MIHA na 3388).
 • preko portala moj.pay365.si (na voljo plačnikom)

Za vse zahteve, posredovane preko SMS sporočila, se prvi poskus polnitve izvede takoj in nato vsak mesec na isti dan. V primeru, da je zahteva podana na dan v mesecu, ki v vseh mesecih ne obstaja, bo v takem primeru poskus polnitve izveden na zadnji dan v mesecu (primer: prva polnitev se izvede 31. januarja, druga polnitev bo izvedena 28. februarja, tretja polnitev 31. marca itd…)

Vklop periodične polnitve na določeno število dni

Plačnik lahko vklopi storitev sebi in drugim uporabnikom, ki jih je navedel na Pristopnici, medtem ko uporabnik lahko storitev vklopi le sebi in le do višine mesečnega limita porabe, ki ga odobri plačnik:

 • preko SMS sporočila sebi
  Periodično polnitev lahko vklopite na 7 ali 30 dni, za dodatne možnosti uporabite portal moj.pay365.si
  1. polnitev na 7 dni → pošljite SMS z vsebino 7DNI znesek na številko 3388 (na primer 7DNI 10 na 3388)
  2. polnitev na 30 dni → pošljite SMS z vsebino 30DNI znesek na številko 3388 (na primer 30DNI 10 na 3388)
 • preko SMS sporočila drugemu uporabniku:
  Periodično polnitev lahko vklopite na 7 ali 30 dni, za dodatne možnosti uporabite portal moj.pay365.si
  • polnitev na 7 dni → pošljite SMS z vsebino 7DNI znesek mobilna številka ali vzdevek na številko 3388 (na primer 7DNI 10 051800800 ali 7DNI 10 MIHA na 3388)
  • polnitev na 30 dni → pošljite SMS z vsebino 30DNI znesek mobilna številka ali vzdevek na številko 3388 (na primer 30DNI 10 051800800 ali 30DNI 10 MIHA na 3388)
 • preko portala moj.pay365.si (na voljo plačnikom)
  Periodično polnitev lahko vklopite na poljubno število dni ter izberete zamik za izvedbo prve polnitve.

Izklop periodične polnitve

Plačnik lahko izklopi storitev sebi in drugim uporabnikom, ki jih je navedel na Pristopnici, medtem ko uporabnik lahko storitev izklopi le sebi:

 • preko SMS sporočila sebi
  Pošljite SMS z vsebino PERIODICNO STOP na številko 3388.
 • preko SMS sporočila drugemu uporabniku
  Pošljite SMS sporočilo z vsebino PERIODICNO STOP mobilna številka ali vzdevek na številko 3388 (na primer PERIODICNO STOP 051800800 ali PERIODICNO STOP MIHA na 3388).
 • preko portala moj.pay365.si (na voljo plačnikom)

Preverjanje trenutne nastavitve

 • preko SMS sporočila
  Pošljite SMS z vsebino PERIODICNO na številko 3388.
 • preko portala moj.pay365.si (na voljo plačnikom)

Priporočamo uporabo portala moj.pay365.si, kjer lahko najenostavneje upravljate s periodičnimi polnitvami.

Pomembno

V primeru, da polnitve ne bo mogoče izvesti (npr. zaradi blokade pristopnice), se bo naslednji poskus polnitve izvedel po naslednjih pravilih:

 • če je vklopljena polnitev na izbrani dan v mesecu - naslednji poskus se bo izvedel naslednji mesec na izbrani dan. Če bosta dva zaporedna mesečna poskusa neuspešna, bo izbrana periodična polnitev izklopljena.
 • če je vklopljena polnitev na določeno število dni - poskus polnjenja se bo izvedel naslednji dan po zagotovitvi pogojev. Če polnitve ne bo mogoče izvesti v 14-ih dneh od prvega neuspešnega poskusa, bo izbrana periodična polnitev izklopljena.

V primeru izklopa periodične polnitve lahko ponovni vklop izvedete kadarkoli.

Ob brisanju številke za polnjenje ali spremembi številke bo periodična polnitev za to številko ustavljena. Po ponovnem dodajanju številke lahko periodično polnitev ponovno vklopite.

Najenostavnejše
plačevanje predplačniških mobilnih storitev.

PRISTOPI