Obračun storitev

Plačila se izvajajo popolnoma varno, saj se direktne obremenitve bančnega računa izvajajo po standardu evropskega plačilnega instrumenta SEPA, ki upošteva vse varnostne standarde bančnega plačilnega poslovanja.

Za opravljene storitve se nalog za direktno obremenitev vašega bančnega računa proži enkrat mesečno (na izbrani datum mesečnega plačila) v višini vseh neplačanih opravljenih storitev v preteklem obdobju, ali prej, in sicer ko skupni znesek neplačanih opravljenih storitev doseže mesečni limit plačnika, ki je praviloma 100 EUR. Rednim plačnikom omogočamo povišanje mesečnega limita skupnega dolga plačnika na podlagi vloge za povišanje limita, ki jo odda plačnik.

Datumi obračuna:

  • Za obremenitve 8. v mesecu se obračun opravljenih storitev izvede do vključno 25. v prejšnjem mesecu.
  • Za obremenitve 18. v mesecu se obračun opravljenih storitev izvede do vključno 5. v mesecu.
  • Za obremenitve 28. v mesecu se obračun opravljenih storitev izvede do vključno 15. v mesecu.

Pay365 lahko uporabljajo le plačniki z aktivnim bančnim računom, ki omogoča SEPA direktne obremenitve. Plačnik mora na dan obremenitve razpolagati z zadostnimi sredstvi za plačilo opravljenih storitev. V primeru, da plačnik na dan obremenitve nima zadostnega stanja na bančnem računu, ponudnik storitve pay365 poskuša z obremenitvijo še trikrat. Po tretjem neuspešnem poskusu obremenitve plačniku pošlje pisni opomin.

Če prejmete SMS opomin, zagotovite sredstva na bančnem računu, da bo naslednja obremenitev uspešna. Ne plačujte odprtih obveznosti ročno na TRR ponudnika storitve pay365 Mobilab d.o.o.

Najenostavnejše
plačevanje predplačniških mobilnih storitev.

PRISTOPI