Obračun storitev

Plačila se izvajajo popolnoma varno, saj se direktne obremenitve bančnega računa izvajajo po standardu evropskega plačilnega instrumenta SEPA, ki upošteva vse varnostne standarde bančnega plačilnega poslovanja.

Za opravljene storitve se nalog za direktno obremenitev vašega bančnega računa proži enkrat mesečno (na izbrani datum mesečnega plačila) v višini vseh neplačanih opravljenih storitev v preteklem obdobju. Rednim plačnikom omogočamo povišanje mesečnega limita skupnega dolga plačnika na podlagi vloge za povišanje limita, ki jo odda plačnik. Najvišji skupni dolg plačnika , ki predstavlja znesek vseh odprtih neplačanih obveznosti do ponudnika pay365 je 100 EUR. Ko je vaš bančni račun obremenjen na datum, ki ste ga izbrali in dolgovani znesek plačan, lahko ponovno polnite do nove skupne vrednosti 100 EUR.

Datumi obračuna:

  • 8. v mesecu se obračun izvede za storitve, opravljene do vključno 24. v prejšnjem mesecu.
  • 18. v mesecu se obračun izvede za storitve, opravljene do vključno 4. v mesecu.
  • 28. v mesecu se obračun izvede za storitve, opravljene do vključno 14. v mesecu.

Pay365 lahko uporabljajo le plačniki z aktivnim bančnim računom, ki omogoča SEPA direktne obremenitve. Plačnik mora na dan obremenitve razpolagati z zadostnimi sredstvi za plačilo opravljenih storitev. V primeru, da plačnik na dan obremenitve nima zadostnega stanja na bančnem računu, ponudnik storitve pay365 poskuša z obremenitvijo še trikrat. Po tretjem neuspešnem poskusu obremenitve plačniku pošlje pisni opomin.

Če prejmete SMS opomin, zagotovite sredstva na bančnem računu, da bo naslednja obremenitev uspešna. Ne plačujte odprtih obveznosti ročno na TRR ponudnika storitve pay365 Mobilab d.o.o.

Najenostavnejše
plačevanje predplačniških mobilnih storitev.

PRISTOPI